Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

XIV Festiwal Podlaska Jesień, Bielsk Podlaski – Białystok, 05-06.11.2005 r.