Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

XVII Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi”. 17.12.2021