Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Związek Ukraińcow Podlasia Solidarny z Ukrainą !

27 lutego w Bielsku Podlaskim  Związek Ukraińców Podlasia zorganizował spotkanie w centrum miasta ,, Solidarni z Ukrainą”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele  Związku Ukraińców  Podlasia, burmistrz miasta Jarosław Borowski, wicestarosta Piotr Bożko oraz wszyscy, którzy chcieli okazać swoje wsparcie Ukrainie.