Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Zapraszamy w 2024 r. do galerii Związku Ukraińców Podlasia

W 2024 roku Związek Ukraińców Podlasia kontynuuje zadanie „Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia”. W ramach projektu na stronie internetowej Związku Ukraińców Podlasia jest rozbudowane archiwum fotograficzne, uzupełnione o dokumenty archiwalne.

 

Pozwoli to na szeroką promocję Związku Ukraińców Podlasia oraz działalności prowadzonej przez organizację, a także umożliwi w sposób łatwiejszy dostęp do informacji o inicjatywach mniejszości ukraińskiej na Podlasiu. Jednocześnie pozwoli to na rozwój naszej strony internetowej.

W 2024 roku pojawiły się już nowe archiwalne galerie. Są one dostępne w zakładce https://zup.org.pl/galeria/

 

Zapraszamy do oglądania archiwalnych fotografii z inicjatyw związanych z ruchem ukraińskim oraz z działalnością Związku Ukraińców Podlasia,  a także do przeglądania archiwalnych dokumentów i czytania prasy z przełomu lat 80 i 90 XX wieku!

Zadanie „Bieżące funkcjonowanie strony internetowej Związku Ukraińców Podlasia” jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.