Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Zapraszamy do słuchania płyty „Podlasie kolęduje” na YouTUBE

Podobnie jak w ubiegłym roku zapraszamy Państwa do kolędowania przy rodzinnym stole razem z zespołami, które działają przy Związku Ukraińców Podlasia. Na naszym kanale YouTube wciąż można słuchać nagranej w 2019 roku płyty ,,Podlasie kolęduje. Ukraińskie kolędy i szczedriwki Podlasia”.  Różnorodny repertuar bożonarodzeniowy wykonują takie zespoły, jak: “Hiłoczka” z Czeremchy, “Dobryna” z Białegostoku, „Ranok” z Bielska Podlaskiego,“Rodyna” z Dubiażyna oraz Zespół Śpiewaczy z Czeremchy Wsi.