Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wykonawcy XXXI Festiwalu Ukraińskiej Kultury Na Podlasiu ,,Podlaska Jesień”

Wykonawcy XXXI Festiwalu Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień” 

20-23 października 2022 r.

 

Ranok (Bielsk Podlaski),

Hiłoczka (Czeremcha),

Soneczko (Bielsk Podlaski),

Rodyna (Dubiażyn),

zespół dziecięcy z Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego (Białystok),

Mikron (Białystok),

Złoto (Bielsk Podlaski),

Łuna (Parcewo),

Werwoczki (Orla),

Nezabudki (Nurzec Stacja),

Cehlinki (Hajnówka),

Chór Miasta Hajnówka,

Dobryna (Białystok),

Studio Piosenki HDK,

Nowina (Moszczona Królewska),

Dwa kolory (Legionowo),

laureaci XVIII Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Z Podlaskiej krynicy”,

Męski kwartet Mikst (Chmielnicki, Ukraina),

Perłynka (Sławuta, Ukraina),

soliści zespołu  Rankowa rosa (Równe, Ukraina),

Malwa Band (Warszawa),

solistka Hałyna Kuryszko (Łuck, Ukraina),

Wiktoria Gać (Bielsk Podlaski),

Omorfos (Siemiatycze)

Reczeńka (Koźliki)

Chabry (Narew)

 

Organizator:

Związek Ukraińców Podlasia

Współorganizatorzy:

Bielski Dom Kultury

Siemiatycki Ośrodek Kultury

Hajnowski Dom Kultury

Narwiański Ośrodek Kultury

Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi

Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze

Gminny Ośrodek Kultury w Orli

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Szkoła Podstawowa nr 9 w Białymstoku

Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

Przedszkole Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim

Podlaski Instytut Naukowy

 

Zadanie zrealizowano dzięki:

Dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku

Przy wsparciu finansowym:

Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Burmistrza Miasta Hajnówka

Burmistrza Miasta Siemiatycze

Gminy Narew

Gminy Bielsk Podlaski

Wójta Gminy Czeremcha

 

 

Patronat medialny Polskie Radio Białystok, TVP Białystok, Głos Siemiatycz, Nad Buhom i Narwoju