Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wieczór kolęd w Dubnie

Kolejny Wieczór kolęd organizowany przez Związek Ukraińców Podlasia odbędzie się 20 stycznia 2023 r. w Klubie Senior Plus w Dubnie. Początek o godz. 18.

Wystąpią: „Dumka” – Bielsk Podlski, „Rodyna” – Dubiażyn, „Dobryna” – Białystok, „Werwoczki” – Orla.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Zadanie zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.