Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wieczór Kolęd w Dubnie

W piątek 19 stycznia 2024 roku w świetlicy w Dubnie odbędzie się „Wieczór Kolęd”. Wystąpią „Rodyna” z Dubiażyna, „Dumka” z Bielska Podlaskiego” i „Horyna” z Równego.

Początek o 18.00.

Organizatorem „Wieczoru Kolęd” jest Związek Ukraińców Podlasia, Rada Sołecka i Klub Senior Plus.

Koncert odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.