Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wieczór kolęd w Bielsku Podlaskim

Zapraszamy na Wieczór kolęd do Bielskiego Domu Kultury!

Już w najbliższy poniedziałek, 16.01.2023 o godz. 17.

 

Zadanie zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.