Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wieczór Kolęd w Bielsku Podlaskim

We wtorek 16 stycznia 2024 roku w Bielskim Domu Kultury odbędzie się „Wieczór Kolęd”. Wystąpią dzieci uczące się języka ukraińskiego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bielsku Podlaskim oraz w Przedszkolu Nr 9 Leśna Polana w Bielsku Podlaskim.

Początek o 17.00.

Organizatorem „Wieczoru Kolęd” jest Związek Ukraińców Podlasia.

Koncert odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.