Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wezwanie prawosławnego arcybiskupa Paisjusza w związku z rocznicą inwazji Rosji na Ukrainę

W związku z rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę Jego Eminencja Arcybiskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz wzywa wszystkich duchownych i ​​wiernych prawosławnej diecezji przemysko-gorlickiej do kontynuowania żarliwej modlitwy o pokój na Ukrainie i zwycięstwo nad rosyjskim agresorem.