Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Warsztaty śpiewu z Ludą Wostrikową

Zapraszamy do udziału w warsztatach śpiewu w dn. 17-19 marca, które poprowadzi Luda Wostrikowa – etnomuzykolog, wykładowca, kierownik znanego zespołu folklorystycznego „Horyna”.

Szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/events/522562320051753

Organizatorem wydarzenia jest Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze.