Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

W Orli odbył się koncert muzyki ukraińskiej

W sobotę 27 maja 2023 r. w plenerze Gminnego Centrum Kultury w Orli odbył się „Koncert muzyki ukraińskiej”.

Zaprezentowały się na nim zespoły działające w Orli: „Fermata”, „Hity Fity”, „Werwoczki” oraz „Orlanie”. Ponadto z Bielska Podlaskiego wystąpili: solistka Wiktoria Gać oraz zespół „Dumka”, działający przy Związku Ukraińców Podlasia. Wystąpiła też „Łuna” z Parcewa.

Koncert w Orli był okazją, aby zaprezentować  miejscowej publiczności najlepszych wykonawców repertuaru ukraińskiego, a wiec laureatów tegorocznego Konkursu Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji Krynyci”, a także zaproszonych gości – zespół „Dwa Kolory” z Legionowa koło Warszawy, który już od kilku lat występuje na imprezach ukraińskich w regionie na zaproszenie Związku Ukraińców Podlasia.

          

 

Koncert odbył się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Jego organizatorami byli: Związek Ukraińców Podlasia oraz Gminne Centrum Kultury w Orli.

foto: zespół „Werwoczki” i „Dwa Kolory”