Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 30.05.2024.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W programie odwiedzimy Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach, gdzie odbył się coroczny festyn „Na Mykoły”. Spotkamy się z organizatorami festynu oraz zaproszonymi gośćmi, czyli z pisarką i dziennikarką Anetą Prymaką Oniszk, a także kierownikiem zespołu „Malwa Band” Jarosławem Kostił.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Audycje internetowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.