Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo

Zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej internetowej audycji w jezyku ukraińskim ,, Ukraińskie Słowo” W tym tygodniu proponujemy Państwu relacje z dwóch białostockich koncertów, które odbyły się  pod hasłem ,, Solidarni z Ukrainą”, a dochód zebrany pod czas wydarzeń został przekazany na wsparcie naszych sąsiadów z Ukrainy.

 

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.