Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 25.04.2024.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W czwartek, 18 kwietnia 2024 r. w sali konferencyjnej Związku Ukraińców Podlasia w Bielsku Podlaskim odbyła się Prezentacja i przekazanie 14-tomowych akademickich dzieł zebranych Łesi Ukrainki. Wydarzenie było częścią wizyty na Podlasiu delegacji Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki.

Zapraszamy do słuchania.

Zadanie „Audycje internetowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.