Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 23.05.2024.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W minioną niedzielę odbyły się przesłuchania XX Konkursu Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ». W programie spotkamy się z organizatorem konkursu oraz członkami jury.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Audycje internetowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.