Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 21.07.2022

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

16 lipca nad zalewem Bachmaty w Dubiczach Cerkiewnych odbył się koncert „Na Iwana, na Kupała” organizowany przez Związek Ukraińców Podlasia. Podczas festiwalu zaprezentowali się wykonawcy ukraińskich piosenek w różnorodnych aranżacjach. Tradycyjnym elementem koncertu jest prezentacja obrzędu puszczania wianków.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.