Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 13.01.2022r.

Zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji ,,Ukraińskie Słowo” na kanale Youtube. Programy są emitowane co tydzień w czwartki na kanale  Związku Ukraińców Podlasia, a następnie udostępniane na naszej stronie internetowej, a także na stronie internetowej Ukraińskiego Pisma Podlasia „Nad Buhom i Narwoju” https://nadbuhom.pl

 

W dzisiejszej audycji  „Ukraińskie Słowo” usłyszymy relację z konferencji prasowej Podlaskiego Instytutu Naukowego poświęconej Podlaskiemu Konkursowi Literackiemu „Piszemo po swojomu”. Będziemy rozmawiać z  dyrektorem Podlaskiego Instytutu Naukowego dr Grzegorzem Kuprianowiczem, a także sekretarzem Podlaskiego Instytutu Naukowego Ludmiłą Łabowicz.

Program jest dostępny na kanale YouTube pod linkiem:

Zapraszamy do słuchania!

 

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.