Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 12.10.2023.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W programie spotkamy się z laureatami Podlaskiej Nagrody Naukowo – Literackiej za 2023 r. Już po raz drugi Podlaski Instytut Naukowy uhonorował osoby zaangażowane w działalność na rzecz zachowania i rozwoju języka i kultury ukraińskiej Podlasia.

Zapraszamy do słuchania!

Zadanie „Internetowe audycje radiowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.