Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie Słowo 10.04.2024.

Na kanale YouTube Związku Ukraińców Podlasia jest dostępna nowa audycja internetowa w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”.

W tym tygodniu zapraszamy na spotkanie z Januszem Romaniukiem z zespołu „Debiut”, z którym porozmawiamy o jego muzycznych zainteresowaniach.

Zapraszamy do słuchania.

Zadanie „Audycje internetowe w języku ukraińskim „Ukraińskie Słowo”” jest realizowane przez Związek Ukraińców Podlasia dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.