Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraiński Kongres Oświatowy

W dniach 21-22 października 2022 r. w Bartoszycach i Górowie Iławeckim odbędzie się Ukraiński Kongres Oświatowy, organizowany przez Fundację Prosvita. Związek Ukraińców Podlasia został jednym z partnerów wydarzenia.

Celem kongresu jest potrzeba wypracowania wspólnej strategii rozwoju oświaty ukraińskiej w Polsce, metod przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom w nauczaniu języka ukraińskiego, a także integracja nauczycieli ukraińskich w Polsce.

Do udziału w kongresie są zapraszani nauczyciele oraz rodzice. Zgłoszenia można składać na podane na plakacie adresy e-mail.