Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Trwa nabór prac na Podlaski Konkurs Literacki „Piszemo po swojomu”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”, który skierowany jest do osób znających podlaskie gwary ukraińskie oraz piszących w gwarze lub też dopiero chcących spróbować pisać „po swojomu” utwory literackie.

Jego organizatorem jest Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy”, a partnerem – Związek Ukraińców Podlasia.

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłaszać różnego rodzaju utwory napisane gwarą podlaską, np. utwory poetyckie, utwory prozatorskie, wspomnienia (własne lub spisane wspomnienia innej osoby), bajki, opowieści, utwory reportażowe, utwory publicystyczne, a także inne utwory mające charakter literacki.

Prace można nadsyłać do 31 grudnia 2022 roku na adres: poswojomu@gmail.com

Informacje o konkursie (w tym regulamin wraz z załącznikami) na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Naukowego:

Zachęcamy do uważnego przeczytania regulaminu konkursu. W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o pisanie na adres mailowy organizatora: pninstytut@gmail.com

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.