Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Spotkanie autorskie z Jerzym Plewą

22 lutego 2014 r. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku odbędzie się spotkanie autorskie z Jerzym Plewą na temat: „Powstanie i historia prawosławnych wsi położonych na obszarze pomiędzy Bielskiem Podlaskim i Hajnówką”. Początek o godz. 18:00.

Jerzy Plewa to autor popularnonaukowych, bogato ilustrowanych książek o historii prawosławnych wsi położonych na obszarze pomiędzy Bielskiem Podlaskim i Hajnówką: „Kuraszewo – lata minione”, „Lady, Leniewo, Podrzeczany – na bielskim hostinciu”, „Kojły, Osówka, Szostakowo – tam, gdzie carowie bywali”, „Czyże, Łuszcze – wsie królewskie” oraz zbioru opowiadań napisanych gwarą ukraińską „Nasze seło – prawda i wydumane”. Autor jest laureatem Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za 2022 rok i Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po swojomu” za 2023 rok, przyznawanych przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

Wstęp wolny.