Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Publikacja utworu laureata konkursu „Piszemo po swojomu” – Mikołaj Roszczenko „Buwało i nyni”

Na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego można posłuchać fragmentu sztuki teatralnej Mikołaja Roszczenki pt. „Buwało i nyni”. Utwór został nagrodzony jednym z dwóch pierwszych miejsc w kategorii „dramat” w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po-swojomu”, organizowanym przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

Fragment utworu „Buwało i nyni” został zaprezentowany przez Jerzego Gawryluka podczas uroczystego ogłoszenia rezultatów Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po-swojomu”, które odbyło się 18 czerwca 2023 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim.

Fragment utworu „Timoszka” został zaprezentowany przez samą autorkę Helenę Aleksiejuk podczas uroczystego ogłoszenia rezultatów Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po-swojomu”, które odbyło się 18 czerwca 2023 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim.

Zapraszamy do posłuchania:

 

Микола Рощенко «Бувало і нині»

 

 

**********************************************

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.