Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Publikacja utworu laureata konkursu „Piszemo po swojomu” – Walentyna Waszczuk „Howoru po swojomu”

Na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego można przeczytać utwór Walentyny Waszczuk „Howoru po swojomu”. Został on nagrodzony trzecim miejscem w kategorii „Wspomnienia” w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po swojomu”, organizowanym przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

******

Utwór jest dostępny pod linkiem:

Валентина Ващук «Говору по-свойому»

 

 

*****

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.