Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Publikacja utworu laureata konkursu „Piszemo po swojomu” – Jerzy Plewa „Żaworonok w Ameryku pojiechaw”

Na stronie Podlaskiego Instytutu Naukowego można posłuchać fragmentu opowiadania Jerzego Plewy pt. „Żaworonok w Ameryku pojiechaw”. Utwór został nagrodzony jednym z dwóch pierwszych miejsc w kategorii „proza” w Podlaskim Konkursie Literackim „Piszemo po-swojomu”, organizowanym przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.

Fragment utworu „Żaworonok w Ameryku pojiechaw” został zaprezentowany przez autora podczas uroczystego ogłoszenia rezultatów Podlaskiego Konkursu Literackiego „Piszemo po-swojomu”, które odbyło się 18 czerwca 2023 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku Podlaskim.

Zapraszamy do posłuchania:

Юрій Плева «Жаворонок в Америку поїехав»

**********************************************

Konkurs odbywa się jako jedno z trzech działań zadania publicznego „Promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia”, sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, co stworzyło warunki do zorganizowania go przez Podlaski Instytut Naukowy w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców Podlasia.