Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Promocja opowiadań Jerzego Plewy „Nasze seło, prawda i wydumane”

W sobotę 6 maja 2023 r. na Jurije razem z promocją książki Jerzego Plewy „Czyże, Łuszcze – wsie królewskie” odbędzie się prezentacja zbiorku opowiadań Jerzego Plewy „Nasze seło, prawda i wydumane”. To zbiór opowieści pisanych ojczystym językiem autora – gwarą ukraińską wsi Kuraszewo w gminie Czyże.

Początek prezentacji obu publikacji Jerzego Plewy o 15.30.

Książka „Nasze seło, prawda i wydumane” ukazała się przy wsparciu Związku Ukraińców Podlasia.

Jerzy Plewa – miłośnik, badacz i popularyzator podlaskiej historii i kultury. Autor czterech popularnonaukowych, bogato ilustrowanych książek o wsiach w gminie Czyże: „Kuraszewo lata minione”, „Lady, Leniewo, Podrzeczany – na bielskim hostinciu”, „Kojły, Osówka, Szostakowo: tam, gdzie carowie bywali…” oraz „Czyże, Łuszcze – wsie królewskie”, które w ciekawej i przystępnej formie przybliżają lokalną historię mieszkańcom, budzą zainteresowanie przeszłością i dziedzictwem Małej Ojczyzny oraz przodków.

W swoich publikacjach Jerzy Plewa przedstawia często nieznane karty historii lokalnej Podlasia, skupiając się na przeszłości małych społeczności i zwykłych ludzi, oraz bogactwo kultury ludowej wsi podlaskiej. Popularyzuje ojczystą gwarę ukraińską, pokazując, że „po swojomu można ne ono howoryti, ale toże pisati”. Jest jedną z tych postaci, które odgrywają ważną rolę w popularyzacji wiedzy o kulturze, języku i historii Podlasia, o czym świadczy duża popularność jego książek.

Laureat Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za rok 2022 w kategorii „Działalność popularnonaukowa”.