Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Promocja książki Jerzego Plewy „Czyże, Łuszcze – wsie królewskie”

W sobotę 6 maja 2023 r. na Jurije odbędzie się promocja książki Jerzego Plewy „Czyże, Łuszcze – wsie królewskie”. To już czwarta monografia autora poświęcona wsiom w gminie Czyże. Początek o 15.30.

Jerzy Plewa – miłośnik, badacz i popularyzator podlaskiej historii i kultury. Autor czterech popularnonaukowych, bogato ilustrowanych książek o wsiach w gminie Czyże: „Kuraszewo lata minione”, „Lady, Leniewo, Podrzeczany – na bielskim hostinciu”, „Kojły, Osówka, Szostakowo: tam, gdzie carowie bywali…” oraz „Czyże, Łuszcze – wsie królewskie”, które w ciekawej i przystępnej formie przybliżają lokalną historię mieszkańcom, budzą zainteresowanie przeszłością i dziedzictwem Małej Ojczyzny oraz przodków.

Laureat Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za rok 2022 w kategorii „Działalność popularnonaukowa”.

Więcej o autorze:

Jerzy Plewa – laureat Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej za rok 2022 w kategorii „Działalność popularnonaukowa”