Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Projekty dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

W 2022 roku Związek Ukraińców Podlasia realizuje dwa projekty finansowane z budżetu Województwa Podlaskiego. Są to następujące zadania:

– Warsztaty kultury ukraińskiej dla dzieci i młodzieży „U źródeł” (wsparcie w wysokości 10 tys. zł)

– Zespół „Hiłoczka” – choreograf (wsparcie w wysokości 8 tys. zł).

 

Na foto Agnieszki Gizy: warsztaty krajki w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim w ramach projektu „U źródeł”, 10 października 2022 r.