Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Otwarta lekcja tańców ukraińskich w Czeremsze

31 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze odbyła się otwarta lekcja tańców ukraińskich. Uczniowie Szkoły Podstawowej, w przeważającej części członkowie zespołu „Hiłoczka”, zaprezentowali przed rodzicami rezultaty kilkumiesięcznej nauki.

Choreografem grupy jest Viktoria Harasymiak z Równego. Zajęcia odbywają się średnio 2 razy w miesiącu.

 

Nauka tradycyjnych tańców ukraińskich jest finansowana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia.