Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Międzynarodowa Studencko-doktorancka Konferencja Naukowa “Świat wobec wojny w Ukrainie”.

W dniach 11-12 kwietnia 2024 roku na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UwB zorganizowało Międzynarodową Studencko-doktorancką Konferencję Naukową “Świat wobec wojny w Ukrainie”.

Głównym celem konferencji była refleksja naukowa nad konsekwencjami o zasięgu międzynarodowym w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Podczas spotkania dokonano analizy wpływu poszczególnych reperkusji konfliktu na wybrane przez prelegentów państwa oraz stanowisk wybranych państw wobec konfliktu. Przeanalizowano także możliwe scenariusze jego zakończenia.

Patronat nad konferencją objął Związek Ukraińców Podlasia. W wydarzeniu wziął udział Łukasz Badowiec, Zastępca Przewodniczącego ZUP.