Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Konkurs recytatorski „Ukraińskie Słowo”

18 kwietnia 2024 r. w Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim odbędą się przesłuchania konkursowe Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Ukraińskie słowo”.

Początek przesłuchań o godz. 9.30.

W konkursie biorą udział uczniowie punktów nauczania języka ukraińskiego w regionie – w Bielsku Podlaskim, Czeremsze i Białymstoku.

Konkurs realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.