Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert „Ranku”

17 września Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego, działający przy Związku Ukraińców Podlasia, wystąpił z koncertem pieśni i tańców ukraińskich na jubileuszowej gali z okazji 30-lecia Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku. Koncert odbył się w Operze i Filharmonii Podlaskiej.