Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Już jutro V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa

Już jutro w Bielsku Podlaskim rozpoczyna się V Podlaska Ukraińska Konferencja Naukowa „Język ukraiński w przestrzeni kulturowej Podlasia”, organizowana przez Podlaski Instytut Naukowy. Związek Ukraińców Podlasia jest jednym ze współorganizatorów wydarzenia.

Szczegółowy program jest dostępny pod linkiem:

https://www.pninstytut.org/pl/podlaska-ukrainska-konferencja-naukowa/v-pukn/program-szczegolowy/

W ramach konferencji odbędzie się też kilka wydarzeń towarzyszących, m.in. prezentacja opowiadań Wasi Platoniszyna (Bazylego Poskrobki) Tak rozkazuwali (Białystok 2021).

https://www.pninstytut.org/pl/prezentacja-opowiadan-wasi-platoniszyna-tak-rozkazuwali/

Innym wydarzeniem jest prezentacja monografii Suraż – średniowieczny gród na pograniczu mazowiecko-rusko-litewskim, pod red. Dariusza Krasnodębskiego i Hanny Olczak (Warszawa 2020).

https://www.pninstytut.org/pl/prezentacja-monografii-o-surazu/

Konferencja odbywa się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej, dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przy wsparciu Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, Burmistrza Miasta Hajnówka, Burmistrza Kleszczel, Wójta Gminy Bielsk Podlaski.