Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Jutro ostatni dzień zgłoszeń na Konkurs Piosenki Ukraińskiej

Jutro, 8 maja 2024 roku, ostatni dzień zgłoszeń na Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji Krynyci”. Odbędzie się on 19 maja o 11.00 w Bielsku Domu Kultury. Wszystkie potrzebne dokumenty są potrzebne na naszej stronie:

XX Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2024

XX Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2024 jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji