Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Gdzie uchodźcy z Ukrainy znajdą informację na temat pobytu w Polsce?

Jak otrzymać numer PESEL?

Co należy zrobić, by zalegalizować swój pobyt na terytorium Polski?

Jak otrzymać pomoc pieniężną, finansową, medyczną?

Jak wygląda kwestia legalnej pracy w Polsce?

Te oraz inne kwestie osoby przybywające z Ukrainy znajdą w języku ukraińskiej na serwisie Rzeczpospolitej Polskiej:

https://www.gov.pl/web/ua