Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Festyn Na Mykołu

Zapraszamy na doroczne spotkanie członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Skansenu w Koźlikach „ NA MYKOŁU”.
Spotkanie odbędzie się w sobotę, 20 maja 2023 roku. Początek o godz. 16:00.

Program spotkania: https://www.facebook.com/events/1537427103452162

Zadania publiczne jest finansowane ze środków Województwa Podlaskiego.