Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

„Festiwal Kultur” w Białymstoku

19 marca 2024 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się 12. edycja „Festiwalu Kultur”. Organizatorem imprezy jest Szkoła Podstawowa nr 12 w Białymstoku, w której przez 10 lat odbywały się zajęcia języka ukraińskiego w międzyszkolnym punkcie nauczania języka ukraińskiego, a także Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku.

 

W każdej edycji „Festiwalu Kultur” biorą udział wykonawcy pieśni i tańców ukraińskich. Tradycyjnie już wystąpili Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego oraz ukraiński zespół folklorystyczny „Dobryna” z Białegostoku. M.in. po ukraińsku śpiewały dzieci z chóru Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku.

Tradycyjnie też można było oglądać stoiska kulturowe, w tym również dotyczące kultury ukraińskiej.

 

Relację z „Festiwalu Kultur” można słuchać m.in. w „Ukraińskiej Dumce” w Radiu Białystok:

https://www.radio.bialystok.pl/dumka/index/id/236944