Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Choroszy nasz korowaj, czyli spotkanie kulinarno-śpiewacze

W najbliższy piątek, 1 września o godz. 16.30 w świetlicy w Dobrowodzie odbędzie się spotkanie poświęcone tradycji wypiekania korowaja.

Uczestnicy będą mogli nauczyć się przygotowywać, ozdabiać i wypiekać korowaj oraz poznać pieśni weselnych. Spotkanie poprowadzą m.in. członkinie Zespołu Śpiewaczego z Dobrowody: Nina Jawdosiuk i Walentyna Klimowicz.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Warto wziąć coś na wspólny stół.
Informacje i zapisy (dla przyjezdnych): stow.dziedzictwopodlasia@gmail.com
Liczba miejsc ograniczona.
Organizator: Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia
Partnerzy: MOKSiR Kleszczele, KGW z Dobrowody
Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca w ramach Programu Akademia Kolberga 2023 prowadzonego przez Forum Muzyki Tradycyjnej oraz Pracownię Muzyki i Tańca Tradycyjnego w NIMiT.
Projekt jest finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Patronem medialnym jest muzykatradycyjna.pl