Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraiński Zespół Pieśni i Tańca RANOK – 1996 r.