Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Posiedzenie Kapituły Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej

4 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej. Nagroda została ustanowiona kilka miesięcy temu przez Stowarzyszenie „Podlaski Instytut Naukowy” oraz Związek Ukraińców Podlasia. Jej celem jest promocja języka i kultury ukraińskiej Podlasia poprzez uhonorowanie i nagrodzenie osób, które odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu, badaniach i rozwoju kultury i języka ukraińskiego Podlasia. W skład … Czytaj dalej Posiedzenie Kapituły Podlaskiej Nagrody Naukowo-Literackiej