Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ostatnie dni na zgłoszenie do XIX Konkursu Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ»

Jeszcze tylko do końca tygodnia można zgłaszać się do XIX Konkursu Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ»!

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2023 r. na adres e-mail: konkurs@zup.org.pl zgodnie z zapisami w Regulaminie Konkursu.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 07.05.2023r. (niedziela) od godz. 11.00 w Bielskim Domu Kultury ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia: https://zup.org.pl/aktualnosci/xix-konkurs-piosenki-ukrainskiej-з-підляської-криниці-2023/

Dodatkowe informacje można kierować do koordynatora Konkursu:
e-mail: konkurs@zup.org.pl
Łukasz Badowiec, tel. 510 477 431
Aleksandra Iwaniuk tel. 501 873 077

Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizatorzy:
Bielski Dom Kultury

XIX Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2023 jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.