Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ostatni dzień na zgłoszenie do XIX Konkursu Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ»

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2023 r. na adres e-mail: konkurs@zup.org.pl zgodnie z zapisami w Regulaminie Konkursu.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 07.05.2023r. (niedziela) od godz. 11.00 w Bielskim Domu Kultury ul. 3 Maja 2, Bielsk Podlaski.

Zalacznik-nr-1-Karta-zgloszenia-2023 (1)

Załącznik nr 2 – Oświadczenie RODO-dorosli

Załącznik nr 3 – Oświadczenie RODO-dzieci

Regulamin Konkursu Z Pidlaśkoji Krynyci 2023

Dodatkowe informacje można kierować do koordynatora Konkursu:
e-mail: konkurs@zup.org.pl
Łukasz Badowiec, tel. 510 477 431
Aleksandra Iwaniuk tel. 501 873 077

Organizator:
Związek Ukraińców Podlasia
Współorganizatorzy:
Bielski Dom Kultury

XIX Konkurs Piosenki Ukraińskiej «З ПІДЛЯСЬКОЇ КРИНИЦІ» 2023 jest realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.