Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Koncert w Dubnie

20 listopada odbędzie się koncert w Dubnie. Wystąpią „Dobryna” z Białegostoku, Męski Zespół „Jaseny” i soliści zespołu „Rankowa Rosa”.

Organizatorem koncertu jest Związek Ukraińców Podlasia i Sołectwo Wsi Dubno. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Koncert w Bacikach Bliższych

21 listopada odbędzie się koncert we wsi Baciki Bliższe. Wystąpią „Hiłoczka” z Czeremchy i Męski Zespół „Jaseny”.

Organizatorem koncertu jest Związek Ukraińców Podlasia. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Koncert w Krzywej

21 listopada odbędzie się koncert we wsi Krzywa. Wystąpią „Hiłoczka” z Czeremchy i Męski Zespół „Jaseny”

Organizatorem koncertu jest Związek Ukraińców Podlasia. Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji