Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Dżereła

„Dżereła – ukraińskie tradycje i transformacje” w Czeremsze to impreza odbywająca się co roku pod koniec lata. Kontynuuje ona tradycję „Polsko-Ukraińskich Spotkań Muzycznych”, które przez wiele lat były drugą po „Na Iwana, na Kupała” dużą letnią imprezą środowiska ukraińskiego Podlasia.

„Polsko-Ukraińskie Spotkania Muzyczne” w Czeremsze, 2003 r. 

Koncerty „Polsko-Ukraińskich Spotkań Muzycznych” odbywały się w Czeremsze, zdarzało się też, że wydarzenie trwało dwa dni – w Czeremsze i Narwi.

„Polsko-Ukraińskie Spotkania Muzyczne”, 2003 r.

W 2009 roku zmieniła się formuła imprezy i od tego czasu festiwal odbywa się pod nazwą „Dżereła – ukraińskie tradycje i transformacje”.

Celem „Dżereł” jest prezentacja różnych form sztuki inspirowanych folklorem ukraińskim. Z jednej strony impreza jest miejscem występów nosicieli podlaskiej tradycji ludowej – starszych wykonawców, którzy dorastali w realiach tradycyjnej wsi podlaskiej i pamiętają repertuar ukraiński z dzieciństwa i młodości.

Z drugiej strony wydarzenie prezentuje spadkobierców folklorystycznej tradycji Podlasia – dzieci i młodzież, którzy nadal wykonują pieśni ukraińskie w sposób bliski autentyki, a także tych, dla których folklor jest jedynie inspiracją w twórczych poszukiwaniach.