Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Na Iwana, na Kupała

Najbardziej masowym ukraińskim wydarzeniem kulturalnym na Podlasiu jest festiwal folklorystyczno-folkowy „Na Iwana, na Kupała”. To impreza znana w całym województwie podlaskim oraz poza jego granicami, wizytówka letniej aktywności środowiska ukraińskiego regionu.

„Na Iwana, na Kupała” zainicjowano w 1996 roku w Ploskach nad Narwią, a od 1998 roku festiwal odbywa się w Dubiczach Cerkiewnych na skraju Puszczy Białowieskiej, nad malowniczym zalewem „Bachmaty”.

„Na Iwana, na Kupała”, 2002 r.

Impreza zawsze odbywa się w pierwszą sobotę po święcie Piotra i Pawła. Co roku w połowie lipca gromadzi się na niej kilka tysięcy widzów, którzy mają okazję posłuchać tradycyjnej i współczesnej muzyki ukraińskiej.

„Na Iwana, na Kupała”, 2012 r.

Koncertom towarzyszy jarmark twórców ludowych.

Festiwal „Na Iwana, na Kupała” jest jednym z najliczniej odwiedzanych przez widzów wydarzeń kulturalnych w regionie. Przyjeżdżają na niego całe rodziny, dla których najbardziej malowniczą częścią imprezy jest obrzęd puszczania wianków do wody. Nawiązuje on do obrzędów prasłowiańskich, które były obecne także na Podlasiu.

„Na Iwana, na Kupała”, 2021 r.

Dla młodzieży najbardziej wyczekiwanym elementem festiwalu są zawsze zabawy folkowo-rockowe, na których występują najbardziej znane grupy młodzieżowe z Polski i Ukrainy.

„Na Iwana, na Kupała”, 2021 r.