Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Ukraińskie słowo

Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo” skierowany jest do dzieci i młodzieży uczącej się języka ukraińskiego w szkołach województwa podlaskiego. Kontynuuje on tradycję spotkań z poezją ukraińską, zainicjowaną wraz z początkami nauczania języka ukraińskiego w podlaskich szkołach w połowie lat 90. XX wieku. O ile jednak pierwotnie były to konkursy poetyckie poezji Tarasa Szewczenki, to od kilkunastu lat formuła przedsięwzięcia jest znacznie szersza – dzieci mogą wybrać dowolny wiersz ukraińskiego autora, z którym prezentują się na scenie. Przeważa klasyka ukraińska, młodsi wybierają najczęściej wiersze dla dzieci.

„Ukraińskie słowo”, 2008 r.

Co roku w konkursie biorą udział dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych (w przeszłości także z gimnazjów) z Bielska Podlaskiego, Czeremchy i Białegostoku. Poprzedzają go szkolne eliminacje, podczas których nauczyciele języka ukraińskiego wybierają najlepszych recytatorów poezji ukraińskiej. Później uczniowie z przedszkoli i szkół, w których jest nauczany język ukraiński, spotykają się na konkursie wojewódzkim, który od wielu lat odbywa się w Bielskim Domu Kultury.

„Ukraińskie słowo”, 2009 r.

 

Celem konkursu jest promocja twórczości poetów ukraińskich, rozwijanie umiejętności recytatorskich dzieci, zachęcanie do występów na scenie oraz pracy z ukraińskim tekstem poetyckim. Zainteresowanie konkursem co roku jest dość duże. 

„Ukraińskie słowo”, 2012 r.

Jury ocenia dzieci, biorąc pod uwagę poziom znajomości języka ukraińskiego, poprawną wymowę i akcentowanie, sposób interpretacji wiersza i przekazywania emocji, a także zachowanie na scenie, pewność siebie.

„Ukraińskie słowo”, 2017 r.

Od wielu lat Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Ukraińskie słowo” odbywa się w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia „Spotkania z podlaskim folklorem, tradycją i poezją ukraińską” dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

„Ukraińskie słowo” w formacie online, 2020 r.