Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Soneczko

Zespół muzyczny „Soneczko” działa przy Przedszkolu nr 9 „Leśna Polana” w Bielsku Podlaskim oraz pod opieką Związku Ukraińców Podlasia. Śpiewają w nim przedszkolacy, uczęszczający na zajęcia języka ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej, które odbywają się w przedszkolu od 1996 roku. Zespół liczy ok. 35 osób.

W „Soneczku” najmłodsi poznają ukraińskie pieśni ludowe, uczą się wierszy, wyliczanek i gier. Śpiewają zarówno popularne pieśni ukraińskie, jak i utwory lokalne, poznane podczas zajęć z przedstawicielami starszego pokolenia, którzy biorą udział w zajęciach w ramach programu „Ku tradycji”. To z jednej strony poznawanie w praktyce zwyczajów ukraińskich, a z drugiej – przygotowywanie nowych członków Ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Ranok” z Bielska Podlaskiego.

Zespół „Soneczko” jest uczestnikiem imprez odbywających się w przedszkolu, na których prezentuje repertuar ukraiński. Ponadto rokrocznie występuje na imprezach organizowanych przez Związek Ukraińców Podlasia, zwłaszcza zaś na Festiwalu Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień”, bierze też udział w Konkursie Piosenki Ukraińskiej „Z Pidlaśkoji krynyci”.

Oprócz konkursów i festiwali w Bielsku Podlaskim zespół reprezentuje przedszkole „Leśna Polana” oraz środowisko ukraińskie na imprezach w regionie. Wielokrotnie występował na Festiwalu Piosenki Dziecięcej Mniejszości Narodowych „Śpiewajmy razem”, organizowanym przez Przedszkole nr 14 w Białymstoku z polskim i białoruskim językiem nauczania, a także na Hajnowskich Spotkaniach z Kolędą Prawosławną. Kierownikiem grupy „Soneczko” jest Elżbieta Tomczuk.