Союз українців Підляшшя - Związek Ukraińców Podlasia

Wieczory kolęd

Rokrocznie w wielu miejscowościach Podlasia odbywają się „Wieczory Kolęd”, które mają na celu kultywowanie tradycji kolędowania zarówno przez dzieci i młodzież, jak i dorosłych.

Spotkania kolędnicze, często przy wsparciu Związku Ukraińców Podlasia, od wielu lat są organizowane w przedszkolach i szkołach, w których jest nauczany język ukraiński. W Przedszkolu nr 9 „Leśna Polana” w Bielsku Podlaskim koncert z udziałem dzieci uczących się języka ukraińskiego, odbywa się pod hasłem „Zakolędujmy wszyscy razem”.

Starannie dopracowane, z dużą liczbą uczestników są doroczne „Wieczory Kolęd” w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim. Biorą w nim udział wszystkie dzieci uczące się języka ukraińskiego.

W okresie świąt Bożego Narodzenia w Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Bielsku Podlaskim odbywają się także doroczne choinki szkolne dla dzieci uczących się języka ukraińskiego w województwie podlaskim.

Choinka dla dzieci, 2020 r.

Rokrocznie „Wieczór Kolęd” jest także organizowany w Dubiażynie, gdzie działa zespół folklorystyczny „Rodyna”. Oprócz gospodarzy prezentują się na nim inne grupy z Podlasia, które kultywują tradycję wykonywania kolęd oraz szczedriwek – tradycyjnych pieśni noworocznych.

„Wieczór Kolęd” w Dubiażynie, 2020 r.

Na stałe w kalendarz imprez środowiska ukraińskiego Podlasia wpisały się także „Wieczory Kolęd” organizowane przez Białostocki Oddział Związku Ukraińców Podlasia. Jest to okazja, aby zaprezentować przede wszystkim potencjał, który środowisku ukraińskiemu udało się zbudować w mieście wojewódzkim. Na imprezie występują głównie dzieci oraz młodzież.

 

„Wieczór Kolęd” w Białymstoku, 2019 r.